Rybářský řád 

1. Rybník Jaroslav je soukromý rybník s "hospodářským odlovem" na udici. Povolenku si může zakoupit každý zájemce o lov ryb, který bude dodržovat stanovená pravidla. Lovící provádí veškerou činnost na vlastní nebezpečí. ¨

2. Každý rybář se zavazuje před rybolovem přečíst si podmínky a ceník na revíru, jinak nebude rybolov povolen. Vstupem do areálu souhlasí s ceníkem a podmínkami rybolovu které se zavazuje plně dodržovat. Příjezd je možný v daném dnu maximálně do setmění, jinak až následující den ráno po 7 hodině. Taktéž i případně zkrácené rybaření vždy odjezd jen do setmění nebo po 7 hodině ráno a dále. 

3. Prodej povolenek je přímo u rybníka, je nutno se předem ohlásit na tel. 732 621 458 

4. Noční rybolov od 19:00 do 07:00 hod. Při nočním lovu musí být lovící místo řádně viditelně osvětleno (lampička, lucernička) Lze na místě zakoupit.

 5. ( + vratná záloha 500 Kč na noční povolenku. Záloha bude vrácena po ukončení rybolovu. ) Rybolov je povolen na dva rybářské pruty s jedním návazcem a jednoháčkem S PROTIHROTEM! Vzhledem k velikosti ryb je při lovu ( kromě metody Feeder), povinná síla vlasce "minimálně 0,25" . Používat plet. šňůry i odhazové je zakázáno. (Jako odhazová šňůra může být použit pouze silonový vlasec o průměru 40 - 50 mm v maximální délce 6m) 

6. Při nočním rybolovu je podmínkou obsluha prutů, jinak nesmí být nahozeno! 

7. Případné návštěvy se při vstupu do revíru musí hlásit u správce a jsou možné pouze v denních hodinách!

8. Při rybolovu používat pouze PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ! Při lovu a následné manipulaci s rybou musí být použit podběrák ( minimální rozpětí 80 cm) a polstrovaná PODLOŽKA v minimální délce 100 cm (Doporučujeme podložky vaničkového typu) PODLOŽKY NEPŮJČUJEME. 

9. VYŽADUJEME ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S ULOVENOU RYBOU. Focení: manipulace s ulovenou rybou maximálně 20 - 30 cm nad podložkou, za neustálého polévání ryby. FOCENÍ POUZE V KLEČE!!! (Zbytečně rybu nevystavovat stresu a po focení ihned vrátit do vody) VYPOUŠTĚNÍ: Před vypouštěním ulovené ryby je nutné vpich po háčku a drobné ranky ošetřit desinfekcí ( klinikem).Lze u nás zapujčit. Vypouštění ulovené ryby je povoleno pouze z podložky pod ryby nebo z vážícího saku. Každý rybář, který si chce ponechat ulovenou rybu, musí mít svůj vezírek, ve kterém smí uchovávat pouze rybu zapsanou v povolence, kterou si lovící v rámci pravidel ponechá. V průběhu lovu nesmí lovící ryby zaměňovat. Lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a psací potřebu pro zapsání úlovku do povolenky. 

10. Rybář je povinen na svém stanovišti udržovat pořádek a čistotu. Svým chováním nesmí nijak narušovat pobyt ostatním lovícím. V případě nevhodného chování, porušování pravidel rybolovu a narušování nočního klidu může být lovící vykázán. Za odložené věci neručíme. 

11. V areálu je přísně zakázáno rozdělávat ohně mimo místa k tomu určeného. 

12. Při kontrole je rybář povinen na požádání ukázat zapsaný úlovek, který si ponechal, vezírek, tašku, batoh apod. 

13. JE ZAKÁZÁNO: lov ryb do čeřínku, vnadění krví. 14. Po ukončení lovu a před odchodem od rybníka je rybář povinen uklidit místo lovu a odevzdat obsluze povolenku.
Je vedena řádná evidence a na základě výsledků jsou doplňovány jednotlivé druhy ryb. 15. Při jakémkoliv porušení pravidel bude s porušitelem ukončen rybolov a bude vykázán.